Laatste nieuws: Afbouw fase 2 voor Oekraïense vluchtelingen in Utrecht

In het vroege voorjaar van 2022 startten een aantal Utrechtse kerken een samenwerking om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in onze stad onder de naam Utrechtse kerken voor Oekraïne. Met behulp van vrijwillige matchmakers werden gastgezinnen gevonden en voorbereid om vluchtelingen tijdelijk in hun huis op te vangen. Tot aan de zomer zijn ruim 500 Oekraïense vluchtelingen geplaatst bij 300 Utrechtse huishoudens. Soms was het overbruggingsopvang voor een aantal dagen, soms voor een paar maanden.

In eerste instantie was deze samenwerking van 27 kerken met de gemeente Utrecht voor een paar maanden, maar aan het eind van de zomer heeft de gemeente Utrecht de Protestantse Diaconie Utrecht (PDU) benaderd met de vraag of we ook de komende maanden willen helpen. De reden: het aantal grootschalige opvangplaatsen is beperkt én gastgezinnen zijn in sommige gevallen beter passend dan een grootschalige opvangplaats. We weten niet hoe groot de toestroom precies zal zijn, maar we willen klaar staan en een gastvrije stad zijn. Het uitgangspunt van onze inzet is dat opvang in gastgezinnen altijd tijdelijk is.

Eind september is Lize Roest bij de PDU gestart om weer matchmakers en gastgezinnen bereid te vinden om te helpen de komende maanden.

Fase 2 lag begin november ’22 klaar en waren 45 bedden beschikbaar voor noodopvang! Het was mooi om de bereidwilligheid om te helpen en gastvrijheid wederom te proeven!

Niemand wist of er nog een vluchtelingenstroom op gang zou komen en/of in welke omvang die zou zijn. Met de gemeente Utrecht is er continu nauw contact geweest en stonden we stand-by voor als het nodig was. In de basis regelde de gemeente zelf opvangplekken, maar bij een grote stroom zouden wij ook ingeschakeld worden om opvang te bieden. De oorlog is helaas nog niet voorbij, maar de grote stroom van nieuwe vluchtelingen in Utrecht blijft tot nog toe uit.

Afbouw project Utrechtse kerken voor Oekraïne fase 2

Vanaf januari ’23 heeft de gemeente Utrecht te kennen gegeven het plan gastgezinnen te herzien. Hierbij is gekeken of de PDU een actieve rol moet houden in het opvangen van Oekraïners binnen de gastgezinnen. De reden hiervoor is tweeledig:

  • Er is een mindere toestroom aan vluchtelingen;
  • Er is inmiddels voldoende opvangcapaciteit van locaties binnen de Gemeente Utrecht gerealiseerd, waardoor de tussenoplossing van een gastgezin niet meer nodig is.

Omdat de nood voorbij is en er voldoende opvang gerealiseerd kan worden, hebben we in goed overleg met gemeente Utrecht besloten dat we de inzet vanuit de PDU afbouwen de komende tijd. Dit doen we omdat de nood nu minder is en de gemeente haar verantwoordelijkheid pakt. Wel blijven we beschikbaar voor eventueel latere opvang mocht dat nodig zijn, zo hebben we met de gemeente afgesproken. Indien later dit voorjaar toch extra noodopvang nodig is, zal de gemeente Utrecht contact opnemen. We zijn altijd beschikbaar om af te stemmen en zijn bereid te helpen. We kijken op dat moment welke hulp nodig is en wat we kunnen betekenen.

bijgewerkt januari 2023

Meetingpoints in kerken

Er zijn een aantal meetingpoints in kerken waar Oekraïeners elkaar kunnen ontmoeten en verschillende activiteiten worden geboden. Een actueel overzicht van alle meetingpoints vind je hier.

Wil je meehelpen als vrijwilliger? Stuur ons een e-mail.

Een gift wordt gewaardeerd

Geen ruimte voor een gast maar wel graag bijdragen? Het is ook mogelijk om een gift over te maken. Dat kan via de QR-code op deze pagina of door een overboeking naar:

NL74 RABO 0189 3125 56 t.n.v. Diaconie PGU in Utrecht

Uw gift wordt gebruikt om de opvang van Oekraïeners in gastgezinnen en bij meetingpoints mogelijk te maken.


Laatste nieuws:

23 mei – [RTV Utrecht] Fietswinkels zamelen fietsen voor Oekraïense vluchtelingen in

9 april – [Nieuwe Westerkerk] Nieuwsbrief opvang en hulp vluchtelingen

6 april – [RTV Utrecht] Rutte bezoekt vluchtelingen Jaarbeurs en Holland Casino: ‘Bijzonder dat Utrecht zo verantwoordelijkheid neemt’

25 maart – [RD] Borsjtsj koken bij inloop Oekraïners in Utrechtse kerk

25 maart – [RD] Utrechtse kerken spelen centrale rol bij opvang Oekraïners in gastgezinnen

24 maart – [NPO Radio 1] ‘Georganiseerde godsdienst hield historisch gezien de boel bij elkaar’ – Hans Goedkoop bij Spraakmakers

22 maart – [Volkskrant] Hoe Oekraïense vluchtelingen aan een tijdelijk adres worden geholpen: ‘Hoera! We hebben een match’

20 maart – [RTV Utrecht] Utrechtse kerken nemen voortouw bij opvang vluchtelingen

18 maart – [Persbericht] Oekraïense vluchtelingen in Utrecht: Kerk en gemeente slaan handen ineen

Deelnemende kerken