[Persbericht] Oekraïense vluchtelingen in Utrecht: Kerk en gemeente slaan handen ineen.

Datum: 15 maart 2022

De start van de opvang van Oekraïense vluchtelingen gaat in Utrecht opvallend goed. Dat komt vooral door de soepele samenwerking tussen de Utrechtse Kerken en de Gemeente Utrecht. Er is een netwerk van gastgezinnen vanuit de kerken uitgerold en nog steeds melden gastgezinnen zich aan. Ook niet- kerkelijken sluiten zich aan bij dit gastnetwerk.  De gemeente Utrecht maakt gebruik van dit netwerk voor de opvang van Oekraïeners.

Dat de coördinatie zo soepel verloopt, is niet onlogisch. Utrecht is een kerkelijke stad. De kerken in de stad hebben ervaring met de opvang van vluchtelingen met de gemeenschap. Bovendien is in de kerkgemeenschap zelf veel know-how aanwezig op alle vlakken. Een kerk heeft artsen, onderwijzers, verpleegkundigen, psychologen, journalisten, juristen en wat dies meer zij onder haar gelederen. 

De Protestantse Diaconie Utrecht (PDU), onderdeel van de Protestantse Gemeente Utrecht, werkt samen met de gemeente om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Inmiddels zijn andere kerken in Utrecht aangehaakt. De kerken gaan efficiënt en nauwkeurig te werk. Gastgezinnen worden eerst gescreend voor ze mee mogen doen. Ook een daginvulling voor de Oekraïners maakt onderdeel uit van het werk van de kerken.  Er wordt gekeken of er een goede match is tussen de gastgezinnen en de Oekraïense vluchtelingen.

Het is niet voor het eerst dat de Protestantse Kerk zich bezighoudt met vluchtelingen. Van oudsher deden veel kerken dat al. Recentelijk vingen ze Syrische en andere vluchtelingen op, zij het niet via gastgezinnen. Er is een door de kerk betaalde vluchtelingenpredikant en een straatpastor.  ‘Omzien naar je naaste’ ziet de kerk als een belangrijke opgave. Het voelde voor de kerken dan ook heel natuurlijk om opvang te bieden voor de vluchtelingen uit Oekraïne.  De Gemeente Utrecht maakt hiervan dankbaar gebruik.

Inmiddels zijn de eerste Oekraïense vluchtelingen vanuit de eerste opvang in de Jaarbeurs naar een gastgezin vertrokken. Dit proces zal de komende weken voortduren, want de vluchtelingenstroom blijft vooralsnog aanhouden.  Er is vooralsnog voldoende capaciteit voor opvang. De molens draaien.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot ds. Dirk de Bree, woordvoerder Protestantse Kerk Utrecht en predikant van de Nieuwe Kerk. |

E-mail: dirkdebree@nk-utrecht.nl

Telefoonnummer: 06-16706403