Noodopvang (Fase 2)

Gastgezinnen

Per 1 juli 2022 werd het gastgezinnenproject in eerste instantie beëindigd. De eerste stroom vluchtelingen was opgevangen en de gemeente nam de taken weer zelf helemaal over. De gemeente Utrecht is samen met de Veiligheidsregio Utrecht verantwoordelijk voor grootschalige noodopvanglocaties. De afsluiting van ons project betekende dat de meeste mensen vanuit de gastgezinnen waren doorgestroomd naar een langetermijnlocatie waar ze dus voor langere tijd kunnen blijven. In een enkel geval bleven ze nog langer bij het gastgezin wonen. In Utrecht zijn in totaal tot nu toe ongeveer 1.000 Oekraïners opgevangen. Daarmee hebben we als gemeente Utrecht ruim voldaan aan de landelijke doelstelling.

We weten echter niet hoeveel Oekraïners nog naar Nederland vluchten de komende tijd. Daarom zijn we in overleg met de gemeente Utrecht na de zomer gestart met een vervolg van het opvangproject. De insteek van deze volgende fase is dat we een noodplan voorbereiden waarbij gastgezinnen worden ingeschakeld bij een nieuwe toestroom van Oekraïnse vluchtelingen. Dit doen we in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht. Gasthuishoudens bieden opvang in hun eigen huis voor een periode van maximaal 6-8 weken. Samen met de gemeente Utrecht zorgen we dat er na die periode een nieuwe woonplek gevonden is waar ze langer kunnen blijven.

Ontmoetingsplekken en hulpvragen

Naast het realiseren van de noodvoorziening in gastgezinnen richt de PDU zich samen met andere kerken ook nog op andere activiteiten die dit voorjaar ontwikkeld zijn. Deze lopen door in het najaar. Het gaat om ontmoetingsplekken voor Oekraïners (meetingpoints) en ondersteuning bij hulpvragen. Dit doen we onder de noemer ‘Utrechtse Kerken voor Oekraïne’.

Vragen over familiehereniging of andere familieleden: oekraine@diaconie-utrecht-helpt.nl.

Vragen over de opvanglocaties van de gemeente Utrecht handelen wij niet af, maar verwijzen we door naar het sociale beheer van de gemeente Utrecht.